Kelan sopeutumisvalmennuskurssit:

Kunnonpaikka

Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela

Muistisairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssi, parikurssi

Kenelle:

Sopeutumisvalmennuskurssinkohderyhmänä ovat alle 76- vuotiaat joko varhaisen vaiheen tai lieväämuistisairautta (MMSE alle 22p.) sairastavat henkilöt sekä heidän puolisonsa. Muistisairaus voi olla esim. Alzheimerin- tai Lewyn kappale tauti,vaskulaarinen dementia, otsa-ohimolohkorappeuma tai Parkinsonin taudin muistisairaus tai näiden yhdistelmä.

Kuntoutustarpeen tulee olla todettu terveydenhuollossa sekä kuntoutujan toimintakykyä tulee voida turvata tai parantaa kuntoutuksen avulla. Kuntoutustarpeen arvio on tehty enintään 12kk ennen kuntoutuksen alkua. Kuntoutujalla tulee olla myös riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän kykenee toimimaan kuntoutustiloissa ilman jatkuvaa avustamista.

Vuoden 2017 kuntoutuskurssit
kurssinumeroineen ja aikatauluineen.

67269: 13.3–17.3.2017,

67270: 18.4–22.4.2017

67271: 2.5–6.5.2017

67272: 28.8–1.9.2017

67273: 2.10–6.10.2017

67274: 27.11–1.12.2017

Kurssiesite tästä

Hyvinvointia ja toimintakykyä eläkevuosiin

IKKU – Kuntoutus ikääntyneille

Kenelle:

Kurssi on tarkoitettu työelämästä poissaoleville
yli 68-vuotiaille kotona tai palvelutalossa asuville henkilöille, joille
sairauksista aiheutuu kuntoutuksen tarve. Kuntoutukseen hakeutuvalla tulee kuitenkin olla riittävästi itsenäistä toimintakykyä pystyäkseen osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen ja vuoden sisällä tehdyn muistitestin (MMSE) tulos tulee olla yli 24.

Kurssien kurssinumerot ja aloitusajankohdat

63815, aloitus: 6.3.2017
Hakeminen 9.1.2017 mennessä

63816, aloitus 15.5.2017

Hakeminen 16.3.2017 mennessä

63817,aloitus: 14.8.2017

Hakeminen 14.6.2017 mennessä


63818, aloitus: 6.10.2017

Hakeminen 18.8.2017 mennessä

63819,aloitus:11.12.2017

Hakeminen 13.10.2017 mennessä

Kurssiesite tästä

Omaishoitajien kuntoutuskurssit 2017

Kenelle:

Kurssi on tarkoitettu henkilöille jotka avustavat tai hoitavat läheistään päivittäin, sekä omaishoitajille, joilla on omasta terveydentilastaan tai omaishoitajuudesta aiheutuvan rasituksen vuoksi riski siihen että arjen toiminnoista suoriutuminen on alentunut tai tulee alentumaan.

Kuntoutujalla itsellään tulee olla riittävästi toimintakykyä jotta hän kykenee toimimaan kuntoutuksen aikana ilman jatkuvaa avustamista.

Vuoden 2017 alkavat
kurssit kurssinumeroineen:

66935: 8–12.5.2017, 4–8.12.2017


66936: 4–8.9.2017, 5–9.3.2018

66937: 30.10–3.11.2017, 30.4.–4.5.2018

Kurssiesite tästä

Lisätitetoa:

Kunnonpaikka:

kuntoutus- ja hyvinvointipalvelut:

Jani Heikkurinen,

asiantuntija
jani.heikkurinen@kunnonpaikka.com

puh. 044 788 9493


www.kunnonpaikka.com
www.kela.fi

VETREA

Iisalmi: Pohjolankatu 15, 74100 Iisalmi

Joensuu: Nepenmäenkatu 2, 80200 Joensuu

Muistisairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssi

Kenelle:

Kohderyhmänä ovat muistisairauksia sairastavat alle 76-vuotiaat työelämästä poissa olevat, työelämässä olevat tai kuntoutustuella olevat aikuiset. Kurssi on parikurssi, joten myös omainen osallistuu kurssille


Kurssit on tarkoitettu kuntoutujille, joilla on varhaisen vaiheen muistisairaus kuten lievä Alzheimerin tauti, Lewyn kappale -tauti, vaskulaarinen dementia, otsa-ohimolohkorappeuma, Parkinsonin taudin aiheuttama dementia tai näiden yhdistelmä. Heille joille on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset muistisairauden toteamiseksi ja jotka hyötyvät ryhmämuotoisesta sopeutumisvalmennuksesta yhdessä omaisensa kanssa.

Iisalmi:

nro 67210 23. - 27.1.2017

nro 67222 20. - 24.2.2017

nro 67223 27. - 31.3.2017

nro 67224 24. - 28.4.2017

nro 67225 5. - 9.6.2017

nro 67226 21. - 25.8.2017

nro 67227 18. - 22.9.2017

nro 67228 16. - 20.10.2017

nro 67229 13. - 17.11.2017

nro 67230 11. - 15.12.2017


Joensuu:

nro 67234 16. - 20.1.2017

nro 67235 13. -17.2.2017

nro 67236 13. - 17.3.2017

nro 67237 22. - 26.5.2017

nro 67238 12. - 16.6.2017

nro 67239 7. - 11.8.2017

nro 67240 11. - 15.9.2017

nro 67241 9. - 13.10.2017

nro 67242 20. - 24.11.2017

nro 67243 11. - 15.12.2017


Yhteystiedot

Vaihde 020 775 1360

Iisalmi: Pohjolankatu 15, 74100 Iisalmi, iisalmi@vetrea.fi
Riitta Murtola, puh. 040 1361220, riitta.murtola@vetrea.fi

Joensuu: Nepenmäenkatu2, 80200 Joensuu, joensuu@vetrea.fi

Tea Takkunen, puh. 050 551 1988, tea.takkunen@vetrea.fi

Kurssiesite

http://www.psmuisti.fi/ UA-22565021-1