Avustajapalvelu

Hinnan korotus 1.1.2017 on 23€/h

Pohjois-Savon Muisti ry tarjoaa muistisairaan ja hänen omaisensa tueksi lähiavustajapalvelua ja kotilomitustoimintaa. Palveluiden tavoitteena on tukea muistisairaan henkilön kotihoitoa sekä häntä hoitavan omaisen jaksamista. Palvelut toimivat myös muistisairaan kuntouttavana toimintana ottamalla avustettava henkilö mukaan arjen askareisiin.
Lähiavustaja toimii perheen kanssa tehdyn yksilöllisen palvelusopimuksen mukaan ja on arjen apuna ulkoilussa, ruoanlaitossa ja muissa kevyissä kotitöissä. Hän toimii tarvittaessa asiointi- ja saattajapalveluna esimerkiksi lääkärikäynneissä. Lähiavustaja on omaisen poissa ollessa muistisairaan seurana ja häntä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Kuopiossa on tarjolla kotilomituspalvelua. Se on muistisairautta sairastavalle ja hänen omaiselleen tarkoitettua kotihoitoa tukevaa palvelua. Kotilomituksessa työskentelee lähihoitaja. Hoitaja on mahdollista saada kotiin eripituisiksi jaksoiksi. Hoitaja työskentelee itsenäisesti ja vastuulisesti asiakkaan kotona. Työntekijää sitoo vaitiolovelvollisuus.

Jos olet kiinniostunut palveluista ota yhteyttä yhdistyksen toimistoon

017 2633 980


Esite Iisalmi

Esite Kuopio

http://www.psmuisti.fi/ UA-22565021-1