Järjestöjen asemaa vahvistetaan uudessa valinnanvapaus- mallissa

23.05.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö 22.5.2017 11.41

Yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaedellytykset halutaan turvata sote- ja maakuntauudistuksessa. Hallituksen reformiministerityöryhmä on puoltanut sote-uudistuksen projektiryhmän valmistelemia keinoja, joilla tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä uusissa maakunnissa ja selvennetään järjestöjen toimintamahdollisuuksia. Sote-uudistuksen projektiryhmä julkaisi linjaukset 22. toukokuuta.

Uudessa maakunnassa järjestöt voivat olla yleishyödyllisiä toimijoita, palveluntuottajia tai molempia. Järjestöillä on hyvät edellytykset toimia tuottajina asiakassetelillä tai henkilökohtaisella budjetilla tuotettavissa sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Järjestöillä ei ole yhtiöittämisvelvoitetta, jos ne haluavat tarjota valinnanvapauden piirissä olevia palveluja. Palvelujen tuottaminen ja yleishyödyllinen toiminta on kuitenkin erotettava selvästi toisistaan, joko toiseen yhdistykseen, säätiöön tai yhtiöön. Julkista avustusta voi saada vain yleishyödylliseen toimintaan.

Reformiministerityöryhmässä on sovittu, että järjestötoimijoiden roolin selkeyttämiseksi sote-järjestämislakiin lisätään eduskuntakäsittelyn yhteydessä maakuntien yleinen yhteistyövelvoite järjestöjen kanssa. Tämä täydentää maakuntalakiin jo ehdotettua vastaavaa sääntelyä. Maakunnan on asetettava suunnittelussaan tavoitteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sosiaali- ja terveyspalveluissa. Maakunta huolehtii, että järjestöjen edustajat voivat osallistua suunnitteluun.

Maakunnan on myös toimittava yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja tuettava niitä asiantuntemuksellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Järjestöillä on tärkeä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä uusissa maakunnissa ja kunnissa. Järjestöjen yleishyödyllinen toiminta ja vertaistuki olisi hyvä sisällyttää myös maakunnan lakisääteisiin strategioihin ja julkiseen palvelulupauksen. Järjestöjen tarjoama tuki voi olla tärkeä osa palvelu- ja hoitoketjuja maakunnassa. Maakunnat ja kunnat ohjaavat asukkaita vertaistuen piiriin aktiivisesti.

Reformiministerityöryhmän puoltaman linjauksen mukaan kunnat voivat jatkossakin huolehtia järjestöjen avustuksista eri toimialoilla. Maakunnat ja kunnat voivat sopimusjärjestelyin varmistaa, että järjestöt voivat käyttää palveluntuottajien tiloja yleishyödylliseen toimintaan.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllistä toimintaa tuetaan myös veikkausvoittovaroista.

05.09.2018MuistiKukko 3/2018
03.08.2018Haemme vertaistoiminnan ohjaajaa Iisalmeen
26.02.2018Fyysisen perushoidon aikatauluttamaan vanhustyöhön tarvitaan gerontologista mielikuvitusta
29.01.2018Uusi hanke: Muistin eväät - toimintaa ruuan voimalla
09.11.2017Muistisairas on vaikeavammainen
31.10.2017Yhdistyksen syyskokous
05.09.2017Muistikukko 3/17
16.08.2017TERVETULOA seminaariin
28.07.2017Syksyn tapahtumia päivitetty
30.06.2017Uusi laatusuositus kannustaa terveeseen ja toimintakykyiseen ikääntymiseen

Siirry arkistoon »
http://www.psmuisti.fi/ UA-22565021-1